Jagdgeschwader 4

Luftsiege29
Luftsiege in Folge12
zerstörte Bodenziele262
zerstörte Bodenziele in Folge186
getötete Piloten13
gesamte Flugzeit144h 12m
Tag: JG4
Website: http://www.jagdgeschwader4.de/
Kommandant: JG4_Widukind
Name Luftsiege Bodenziele zerstörte Panzer in Folge erstörte Bodenziele in Folge Tode Einsätze Flugzeit
Jg4_Freiberg 0 87 0 87 0 15 11h 21m
JG4_RuckZuck 4 0 4 0 0 20 12h 31m
JG4_Kruger 3 19 0 6 1 47 23h 45m
JG4_Qetzalcoatl 1 0 1 0 0 15 11h 24m
kilianspeed 4 2 2 2 1 41 21h 27m
JG4_Matthias 0 16 0 16 0 12 3h 43m
JG4_hanseat 0 30 0 30 0 1 1h 27m
JG4_Karaya 2 3 2 3 0 5 2h 36m
JG4_Thorwald 0 27 0 27 0 1 1h 24m
JG4_Ammi 2 0 2 0 0 8 5h 36m
JG4_dingsda 0 2 0 2 0 7 3h 15m
Rugrat 0 10 0 10 1 7 3h 2m
JG4_DUI 1 0 1 0 0 2 1h 0m
JG4_Widukind 12 65 0 3 7 63 30h 17m
JG4_JackMC 0 0 0 0 0 1 1h 3m
JG4_Kran 0 0 0 0 0 2 1h 51m
JG4_Goddee 0 1 0 0 1 11 5h 35m
xX_German_Xx 0 0 0 0 1 2 1h 8m
Ursau 0 0 0 0 1 3 1h 36m
JG4_Eule 0 0 0 0 0 0 0h 0m
JG4_Greif 0 0 0 0 0 0 0h 0m
JG4_Oxyd 0 0 0 0 0 0 0h 0m
JG4_Pega 0 0 0 0 0 0 0h 0m
JG4_Robbson 0 0 0 0 0 0 0h 0m