Jagdgeschader 5

Air kills281
Air kills streak34
Ground vehicles destroyed4123
Ground kills streak555
Deaths329
Total flight time1152h 36m
Tag: III./JG5
Website: http://www.jg5waffes.com/
Name Air kills Ground kills Streak AK Streak GK Deaths
III./JG5_H517 2 697 2 165 2
III./JG5_LISSH 2 573 1 67 4
III./JG5_a9305093 2 372 0 30 16
III./JG5_11_ 1 94 1 94 0
III./JG5_Black_Cat 11 46 8 28 7
III./JG5_501Railgun 5 105 0 22 9
III./JG5_Anakin_Stab 39 21 6 7 8
III./JG5_52_ 8 133 2 27 7
III./JG5_Georgelee 25 25 5 0 7
III./JG5_NF236 3 192 1 35 22
III./JG5_Bob_Yang 2 400 0 26 16
5.IAP_Golan_Heights 17 7 3 0 8
III./JG5_Dragon_emissary 22 376 1 21 18
III./JG5_sanjiaoE 5 45 3 0 2
III./JG5_LinPao 0 39 0 11 4
III./JG5_abu_stab 33 9 1 0 12
III./JG5_weee 0 4 0 1 6
III./JG5_Hartmann* 1 36 0 0 16
III./JG5_reiljuin8892 9 116 0 9 22
III./JG5_SzUB848 0 7 0 7 0
III./JG5_Red-crusader 30 221 0 0 16
III./JG5_wei_Oiseau 0 90 0 0 20
III./JG5_BBFHipparch 0 0 0 0 1
III./JG5_Metzger_stab 2 9 0 0 4
III./JG5_spitmilk 0 0 0 0 0
III./JG5_xshinel 13 184 0 0 11
III./JG5_Arcer109 1 30 0 2 10
amecat 2 54 0 0 23
CN-Boa 0 0 0 0 0
III./JG5zhghsakuya 0 0 0 0 0
III./JG5_6600 0 35 0 0 7
III./JG5_abu 12 9 0 0 4
III./JG5_BUJIDEFENG 1 3 0 0 3
III./JG5_CrazylTom 0 1 0 0 9
III./JG5_DavidKing 0 32 0 3 8
III./JG5_Golan_Heights 0 0 0 0 0
III./JG5_Hummel0512 25 54 0 0 13
III./JG5_Jet 0 0 0 0 0
III./JG5_jiac11 0 8 0 0 2
III./JG5_Lucifer_de_King 0 0 0 0 0
III./JG5_poseidonkuo 1 43 0 0 4
III./JG5_ppph 1 46 0 0 6
III./JG5_Satori_OvO 0 0 0 0 0
III./JG5_zhghsakuya 0 0 0 0 0
III/.JG5_TimmySu 0 0 0 0 0
III_/JG5liweidavid2006 6 7 0 0 2