Jagdgeschwader 5

Air kills72
Air kills streak15
Ground vehicles destroyed1555
Ground kills streak122
Deaths95
Total flight time433h 2m
Tag: JG5
Website:
Name Air kills Ground kills Streak AK Streak GK Deaths
III./JG5_LISSH 0 623 0 0 4
III./JG5_a9305093 2 163 0 0 4
III./JG5_Black_Cat 5 27 5 27 0
III./JG5_52_ 8 97 3 36 4
III./JG5_11_ 2 19 1 19 2
III./JG5_Hummel0512 4 38 2 2 1
III./JG5_Dragon_emissary 6 204 2 0 5
III./JG5_xshinel 2 71 0 0 3
III./JG5_Bob_Yang 0 9 0 9 0
III./JG5_EngineerALT 3 52 0 0 3
IV./JG5_zhghsakuya 0 38 0 17 1
III./JG5_Anakin_Stab 12 22 0 0 5
III./JG5_6600 1 1 1 1 0
IV./JG5_weee 0 1 0 1 0
IV./JG5_D13 2 36 1 0 11
III./JG5_reiljuin8892 0 37 0 3 4
III./JG5_LinPao 0 8 0 6 2
IV./JG5_kevinxing 0 0 0 0 2
III./JG5_NF236 0 19 0 0 0
IV./JG5_amecat 1 8 0 0 2
III./JG5_abu_stab 7 1 0 0 6
IV./JG5_Hartmann* 3 2 0 0 4
IV./JG5_liuziying 0 1 0 1 0
III./JG5_501Railgun 1 11 0 0 2
III./JG5_abu 3 2 0 0 2
III./JG5_Arcer109 1 17 0 0 9
III./JG5_CrazylTom 0 0 0 0 0
III./JG5_Golan_Heights 5 1 0 0 5
III./JG5_H517 0 0 0 0 1
III./JG5_Metzger_Stab 0 14 0 0 2
III./JG5_poseidonkuo 1 13 0 0 3
III./JG5_Red-crusader 3 2 0 0 2
IV./JG5_Dracula0320 0 18 0 0 6